Lopende KEI-dossiers:

(de tabellen op deze site worden veelal dagelijks bijgewerkt)
Gemiddeld gerealiseerd actiefGemiddeld boedelsaldoGemiddeld aantal werknemersGemiddeld aantal totale urenGemiddelde fail.schuldAantal Kei-dossiers
Uitbijters: Score = 1371,38388,910,04,616.712,72272
Score > 1 en < 1,51 2.410,78924,110,313,365.141,46727
Score > 1,49 en < 2,01 7.918,274.102,690,923,7234.921,311.518
Score > 1,99 en < 2,51 25.540,6411.214,513,537,1490.132,251.727
Score > 2,49 en < 3,01 41.578,5826.769,337,762,0721.329,031.731
Score > 2,99 en < 3,51 70.978,6145.204,0612,183,31.167.376,801.635
Score > 3,49 en < 4,01 186.609,61118.492,2615,9155,01.873.264,261.501
Score > 3,99 en < 4,51 294.424,99231.006,8841,0202,82.652.115,301.244
Score > 4,49 en < 5 545.328,66435.088,2853,8369,33.310.271,05595
Uitbijters: Score = 5 2.617.636,051.377.360,41182,1980,812.382.535,43367
11.317
Met de invoer van het KEI-toezicht is de verslaglegging enigszins gestandaardiseerd, waardoor het mogelijk is om analyses te maken op verschillende criteria. Failimprove heeft aan elke KEI-insolventie waar mogelijk een score toegekend met een schaal van 1 tot 5. Lees hier meer over de scoreberekening.

Wat zeggen deze cijfers?

Het is logisch dat de cijfers oplopen met een hogere score, want de score wordt juist bepaald door deze cijfers. Elke regel kan worden gezien als een "peer-group". Zo kan een gericht onderscheid worden gemaakt tussen faillissementen, waarop ook andere gemiddelden kunnen worden geprojecteerd. Bijvoorbeeld: duur van een faillissement, het percentage doorstarten, de (gemiddelde) ervaring van een curator bij benoeming. Ook kunnen trends en ontwikkelingen worden gesignaleerd.

Opvallende uitzondering is het gerealiseerd actief (score tussen 4 en 4,5 is hoger dan score tussen 4,5 en 5). Dit heeft vermoedelijk te maken me het feit dat in deze peer groups weinig verband bestaat tussen gerealiseerd actief en de overige criteria (werknemers, totale uren, faillissementsschuld).

De "uitbijters" in de insolventies zijn de insolventies met een score van 1 en van 5. Scores die daar tussenin vallen vallen in een "cohort". Er is een indeling te maken van cohorten per halve punt. Met uitzondering van de uitbijters overlappen de scores elkaar dus enigszins. Niet elke kei-insolventie genereert een score, dit heeft te maken met de "leesbaarheid" van de verslagen.

Om welke insolventies gaat het?

Het gaat hier dan faillissementen (en soms surseances van betaling) van niet-natuurlijke personen die zijn toegevoegd aan het KEI-systeem. Elke dag worden er (ongeveer) 140 KEIverslagen toegevoegd aan het CIR. Sommige rechtbanken laten ook grotere insolventies/insolventieclusters buiten het KEI-systeem en ook oudere insolventies zijn (lang) niet altijd toegevoegd aan het KEI-systeem. Maar de database met KEI-insolventies groeit snel. Op dit moment zijn al zo'n 14.000 KEI-dossiers in het systeem toegevoegd.

Afgewikkelde KEI-faillissementen

De data voor lopende insolventies zijn interessant, maar de data van afgewikkelde insolventies zijn nog belangrijker. Daar is immers het resultaat in een insolventie definitief. Het aantal afgewikkelde KEI-faillissementen is echter nog niet zo groot. Wel kan de gemiddelde duur van de insolventies per peergroup worden weergegeven. Deze loopt gestaat op, zodat we mogen concluderen dat een zwaarder faillissement doorgaans ook langer duurt. Dat lijkt een open deur, maar er is niet eerder onderzoek naar gedaan.

Bent u rechter-commissaris of curator?

Dan kunt u zich registreren bij deze site en van de insolventies die u in behandeling hebt de scores bekijken (en zo ook uw eigen score inzien).

Afgewikkelde KEI-dossiers:

Gemiddeld gerealiseerd actiefGemiddeld boedelsaldoGemiddeld aantal werknemersGemiddeld aantal totale urenGemiddelde fail.schuldAantal Kei-dossiersGemiddelde duur (dagen)
Uitbijters: Score = 1463,93388,720,06,520.209,68231563
Score > 1 en < 1,51 1.558,55545,560,216,365.311,84502507
Score > 1,49 en < 2,01 5.304,642.780,560,627,9123.874,401.092598
Score > 1,99 en < 2,51 9.745,436.632,551,464,1296.098,361.282697
Score > 2,49 en < 3,01 24.675,6615.138,782,92.394,7363.159,431.307776
Score > 2,99 en < 3,51 44.609,4125.781,7914,16.245,6527.773,101.236848
Score > 3,49 en < 4,01 87.152,8752.990,8011,77.833,8904.186,831.081955
Score > 3,99 en < 4,51 142.395,1279.801,3617,16.839,1955.822,618291.013
Score > 4,49 en < 5 274.813,02133.457,6520,14.245,81.401.635,853201.161
Uitbijters: Score = 5 467.762,79262.613,8954,0469,43.440.351,151321.361
8.012

Door de tijd

Hoe gaat het met de gemiddelde score van afgewikkelde faillissementen door de tijd? Uit de gegevens blijkt dat het gewicht van faillissementen de afgelopen jaren fors afneemt. Representatief zijn echter de gegevens van (grofweg) een jaar terug en ouder, omdat de kleinere faillissementen sneller worden afgewikkeld.

Uitgesproken inGemiddelde score
2019 juni1,3
2019 mei2,3
2019 maart1,8
2019 februari2,5
2019 januari1,5
2018 december1,8
2018 november2,0
2018 oktober1,9
2018 september1,6
2018 augustus1,9
2018 juli2,4
2018 juni1,9
Uitgesproken inGemiddelde score
2018 mei2,0
2018 april2,1
2018 maart2,4
2018 februari2,5
2018 januari2,5
2017 december2,3
2017 november2,3
2017 oktober2,7
2017 september2,2
2017 augustus2,6
2017 juli2,6
2017 juni2,6

Door de tijd 2

Heel betrouwbaar zijn deze cijfers echter niet, omdat de afwikkelingsduur van een licht faillissement significant verschilt met de afwikkelingsduur van een zwaar faillissement. Het is dan ook logisch dat het gewicht (de score) van de afgewikkelde faillissmenten die korter geleden zijn uitgesproken, lager is.

Een andere mogelijkheid is om te kijken wat de score is van de faillissementsverslagen in de periode van tussen 5 en 8 maanden (tussen 150 en 240 dagen) na uitspraak faillissement. Dat zegt iets over het gewicht gerelateerd aan de tijd. Ook die scores lopen terug.

Uitgesproken inGemiddelde score
2018 november1,6
2018 oktober2,2
2018 september1,7
2018 augustus1,8
2018 juli2,4
2018 juni1,9
2018 mei1,9
2018 april2,0
2018 maart2,6
2018 februari2,6
2018 januari2,6
2017 december2,5
Uitgesproken inGemiddelde score
2017 november2,5
2017 oktober2,7
2017 september2,4
2017 augustus2,5
2017 juli2,4
2017 juni2,6
2017 mei2,7
2017 april2,7
2017 maart2,5
2017 februari2,6
2017 januari2,6
2016 december2,6
Ook verslagen die eerder of later in een insolventie (bijvoorbeeld 100-190 dagen na faillietverklaring) zijn opgesteld geven dit beeld weer. De trend is dus duidelijk: het gewicht van faillissementen neemt de laatste jaren (fors) af. Dat betekent dat het aantal lege boedels toeneemt ten opzichte van de niet-lege boedels.

Vragen, opmerkingen?

Geef het door op onze feedback-pagina.